YouTube
FaceBook
Metamorfozy
12 422 55 55
E-mail
E-mail
E-mail

Zabiegi

Zabieg

InBody 770 - analiza wyniku - słowniczek pojęć

Efekty


Test InBody

Test InBody nie tylko analizuje Całkowitą Zawartość Wody w Organizmie, Tłuszcz, Białko, Minerały, ale także przedstawia procentową zawartość tkanki tłuszczowej, rozmieszczenie mięśni i bilans wody w organizmie; są to kluczowe elementy do lepszego zrozumienia organizmu.


Jak działa

Analiza Składu Ciała
Masa ciała jest sumą Całkowitej Zawartości Wody, Białka, Minerałów, oraz Masy Tkanki Tłuszczowej. Zachowaj zrównoważony skład ciała, aby zachować zdrowie.

Analiza Mięśniowo-Tłuszczowa (Masa Ciała, Masa Mięśni Szkieletowych, Masa Tkanki Tłuszczowej)
Porównaj długość wykresów Masy Mięśni Szkieletowych i Masy Tkanki Tłuszczowej. Im dłuższy wykres Masy Mięśni Szkieletowych w porównaniu do Masy Tkanki Tłuszczowej, tym silniejsze ciało. Masa Mięśni Szkieletowych to ilość mięśni przytwierdzonych do kości. Masa Tkanki Tłuszczowej jest sumą tkanki tłuszczowej: podskórnej, trzewnej, oraz tłuszczu otaczającego mięśnie. Tłuszcz podskórny znajduje się pod skórą, podczas gdy trzewna tkanka tłuszczowa otacza narządy wewnętrzne w jamie brzusznej.

Analiza Otyłości (Indeks Masy Ciała, Procentowa Zawartość Tkanki Tłuszczowej)

Indeks Masy Ciała (BMI) jest używany do określenia poziomu otyłości za pomocą wzrostu i masy ciała. BMI=masa ciała/wysokość² (kg/m²). Procentowa Zawartość Tkanki Tłuszczowej (PBF) to procent tłuszczu w stosunku do masy ciała.

Segmentalna Szczupłość (W oparciu o idealną masę ciała, na podstawie aktualnej masy ciała)

Ocenia, czy mięśnie są odpowiednio rozwinięte w organizmie. Górny wykres pokazuje porównanie masy mięśniowej do idealnej masy ciała, a wykres na dole do obecnej masy ciała.

Analiza Stosunku WPK

Wskaźnik ECW, stosunek Wody Pozakomórkowej do Całkowitej Zawartości Wody, jest ważnym wskaźnikiem tego, czy zawartość wody w organizmie jest zrównoważona. U osób zdrowych, wskaźnik ECW powinien znajdować się w zakresie od 0.36 do 0.39. Jeśli wskaźnik ECW jest wyższy niż 0.39, należy skonsultować się z lekarzem.

Historia Składu Ciała (Masa Ciała, Masa Mięśni Szkieletowych, Procentowa Zawartość Tkanki Tłuszczowej, Wskaźnik ECW)

Śledzenie historii zmian składu ciała. Wykonuj Test InBody regularnie w celu monitorowania swoich postępów. Powtarzanie pomiarów w ramach tego samego ID pozwala InBody zapisać każdy pomiar do przyszłych porównań. Historia Składu Ciała umożliwia śledzenie zmian w składzie ciała na swoich ostatnich 8 wynikach (poprzez wybranie 'ostatnie') lub na skumulowanym wykresie pokazującym postęp od pierwszych- do najnowszych wyników (poprzez wybranie 'wszystkie').

Wynik InBody

Ten wynik pokazuje ocenę składu ciała, zawierającą mięśnie, tłuszcz oraz wodę w organizmie.

Obszar Tłuszczu Trzewnego

Obszar Tłuszczu Trzewnego to szacowany obszar tłuszczu wokół narządów wewnętrznych w jamie brzusznej. Utrzymuj Obszar Tłuszczu Trzewnego poniżej 100cm² aby zachować zdrowie.
Typ Sylwetki

Typ sylwetki w oparciu o BMI oraz procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie.

Kontrola Masy Ciała (Docelowa Masa Ciała, Kontrola Masy Ciała, Kontrola Tłuszczu, Kontrola Mięśni)

Zobacz, jak Twoja Masa Ciała, Masa Mięśni oraz Masa Tkanki Tłuszczowej odnoszą się do wartości prawidłowych. "+" oznacza wzrost, '-' oznacza redukcję.

Ocena Odżywienia

Sprawdza, czy Białko, Minerały i Masa Tkanki Tłuszczowej są odpowiednio rozmieszczone w organizmie.

Ocena Otyłości

Ocenia otyłość na podstawie BMI i Procentowej Zawartości Tkanki Tłuszczowej.

Ocena Balansu Ciała

Ocenia równowagę organizmu na podstawie Analizy Segmentalnej Szczupłości.

Segmentalna Analiza Tłuszczowa

Ocenia, czy masy tłuszczowa jest odpowiednio rozmieszczona we wszystkich częściach ciała. Każdy wykres pokazuje masę tkanki tłuszczowej w stosunku do wartości idealnej.

Segmentalna Analiza Wody w Organizmie (Wykres)

Ocenia, czy woda w organizmie jest odpowiednio rozmieszczona w różnych częściach ciała. Każdy wykres pokazuje poziom wody w organizmie w porównaniu do ideału.

Segmentalna Analiza ICW

Ocenia segmentalną dystrybucję Wody Wewnątrzkomórkowej w organizmie.

Segmentalna Analiza ECW

Ocenia segmentalną dystrybucję Wody Zewnątrzkomórkowej w organizmie.

Obwód Segmentalny (Szyja, Klatka Piersiowa, Brzuch, Biodra, Prawa Ręka, Lewa Ręka, Prawe Udo, Lewe Udo)

Obwód Segmentalny jest szacowanym zewnętrznym obwodem każdej części ciała w oparciu o skład ciała.

Wskaźnik Talia-Biodra

Wskaźnik Talia-Biodra (WHR) jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.

Poziom Tłuszczu Trzewnego (VFL)

Poziom Tłuszczu Trzewnego to wskaźnik oparty na szacunkowej ilości tłuszczu wokół narządów wewnętrznych w jamie brzusznej. Utrzymuj Poziom Trzewnej Tkanki Tłuszczowej poniżej 10, aby zachować zdrowie.

Woda Wewnątrzkomórkowa

Woda Wewnątrzkomórkowa to całkowita ilość wody znajdującej się w komórkach organizmu.

Woda Zewnątrzkomórkowa

Woda Zewnątrzkomórkowa to całkowita ilość wody znajdującej się poza komórkami organizmu.
Masa Mięśni Szkieletowych

Masa mięśni szkieletowych to ilość mięśni przytwierdzonych do kości.

Podstawowa Przemiana Materii (BMR)

Podstawowa Przemiana Materii to minimalna liczba kalorii potrzebnych do podtrzymania życia w stanie spoczynku. BMR jest bezpośrednio skorelowane z Beztłuszczową Masą Ciała.

Wskaźnik Talia-Biodra

Wskaźnik Talia-Biodra (WHR) jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.

Obwód Talii

Obwód Talii jest to zewnętrzny obwód talii.

Poziom Tłuszczu Trzewnego (VFL)

Poziom Tłuszczu Trzewnego to wskaźnik oparty na szacunkowej ilości tłuszczu wokół narządów wewnętrznych w jamie brzusznej. Utrzymuj Poziom Trzewnej Tkanki Tłuszczowej poniżej 10, aby zachować zdrowie.

Obszar Tłuszczu Trzewnego

Obszar Tłuszczu Trzewnego to szacowany obszar tłuszczu wokół narządów wewnętrznych w jamie brzusznej. Utrzymuj Obszar Tłuszczu Trzewnego poniżej 100cm² aby zachować zdrowie.

Stopień Otyłości

Stopień Otyłości jest to stosunek aktualnej masy ciała do masy idealnej.

Zawartość Minerałów Kostnych

Zawartość Minerałów Kostnych oznacza ilość minerałów w kościach.

Masa Komórkowa

Masa Komórkowa jest to całkowita masa wszystkich elementów komórkowych w organizmie, stanowiących wszystkie aktywne metabolicznie tkanki ciała.

Obwód Ramienia

Obwód Ramienia jest to szacowany obwód lewego ramienia (w połowie odległości między ramieniem a łokciem).

Obwód Mięśni Ramienia

Obwód Mięśni Ramienia jest to szacowany obwód mięśnia lewego ramienia (w połowie odległości między ramieniem a łokciem).

Wskaźnik Beztłuszczowej Masy Organizmu

Wskaźnik Beztłuszczowej Masy Ciała (FFMI) oblicza się dzieląc Masę Tkanki Beztłuszczowej przez wzrost do kwadratu.

Wskaźnik Masy Tłuszczowej

Wskaźnik Tłuszczowej Masy Ciała (FMI) oblicza się dzieląc Masę Tkanki Tłuszczowej przez wzrost do kwadratu.

Ciśnienie Krwi (Skurczowe, Rozkurczowe, Tętno)

Pokazuje skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi oraz tętno mierzone przez ciśnieniomierz połączony z InBody.

Ciśnienie Krwi (Średnie Ciśnienie Tętnicze, Tętno, RPP- ocena ciśnienia HR*SBP-Systolic Blood Pressure)

Przedstawia Średnie Ciśnienie Tętnicze, Tętno i RPP mierzone przez ciśnieniomierz połączony z InBody.

Cena zabiegu
od 50 zł
Zabiegi w serii zawierają korzystne rabaty.
Czas zabiegu w minutach
6

Znieczulenie
nie

Chłodzenie po zabiegu
nie

Zdolność do pracy
tak

Ilość zabiegów w serii
1-12

Odstępy
30 dni