YouTube
FaceBook
Metamorfozy
12 422 55 55
E-mail
E-mail
E-mail

RODO

Polityka prywatności

CONSENSUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej CONSENSUS)

Zabezpieczenie Danych Osobowych

CONSENSUS stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane.
Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.
Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez CONSENSUS Spółka analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Polityka Prywatności CONSENSUS

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w CONSENSUS ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
• umowa na świadczenie usług niemedycznych,
• zlecenie na świadczenie usług niemedycznych,
• zlecenie na świadczenie usług medycznych,
• umowa na świadczenie usług medycznych,
• prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
• przepisy prawa.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest CONSENSUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem, pl. Szczepański 3, 31-011 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 000187500, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751249743 , REGON: 357494652
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz zabezpieczonych kartotekach papierowych.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności informujemy, iż termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzach firmy są traktowane jako poufne i nie są dostępne oraz widoczne dla osób nieuprawnionych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych CONSENSUS, pl. Szczepański 3, 31-011 Kraków lub
• przez pocztę e-mail: IOD@consensusmed.pl

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

• objęcia umową opieki medycznej,
• dostarczenia usług medycznych polegające m.in. na laseroterapii, naświetlaniu intensywnym źródłem światła, biorewitalizacji skóry i mięśni za pomocą fal radiowych, usuwaniu przerastających blizn, peelingach medycznych i innych
• dostarczenia usług niemedycznych polegające m.in. na zabiegach Dermatologica, Zaffiro, i innych
• dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
• obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
• przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
• archiwizowania Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny przychodni).

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
3. prawo wycofania zgody,
4. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
5. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
6. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
8. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praw znajdziesz tutaj >>> POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością CONSENSUS Spółka komandytowa i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

CONSENSUS będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

CONSENSUS zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.