YouTube
FaceBook
Metamorfozy
12 422 55 55
E-mail
E-mail
E-mail

Zabiegi

Zabieg

Powiększanie piersi i pośladków własnym tłuszczem.

Efekty

 • powiększenie piersi

 • sko­ry­go­wanie kształtu piersi

 • uniesienie i ujędrnienie piersi

 • przywrócenie piersi po mastektomii

 • powiększenie pośladków

 • wypełnienie twarzy


Jak działa

Powiększanie piersi własnym tłuszczem - inaczej lipomodeling lub lipoplatyska piersi - to procedura chirurgiczna, która polega na powiększeniu piersi poprzez uzupełnienie ich własną tkanką tłuszczową. Lipomodeling piersi to bezpieczniejsza i bardziej naturalna alternatywa dla inwazyjnego sposobu powiększania piersi poprzez wszczepienie implantów.

Lipoplastyka - sobie ująć, sobie dodać.

Niewątpliwą zaletą metody jest fakt, że do zabiegu stosuje się własny tłuszcz, czyli materiał w pełni naturalny. Dzięki temu ryzyko reakcji alergicznych jest zminimalizowane. Dodatkowo lipomodeling oznacza jednoczesne odessanie tkanki tłuszczowej z miejsc, które często bywają problematyczne, jak np. brzuch, boczki czy biodra. Tym sposobem możemy stracić kilka centymetrów tam, gdzie jest ich za dużo i zyskać kilka tam, gdzie ich potrzebujemy.

Metoda Body Jet

W zabiegu powiększania piersi własnym tłuszczem stosowana jest w ConsensusMED metoda Body Jet. To przełomowa metoda, w której tłuszcz zgromadzony w tkankach podskórnych jest wypłukiwany przez strumień wodny emitowany pod ciśnieniem, dostosowanym indywidualnie do każdego pacjenta. Metoda Body Jet pozwala nie tylko wymo­de­lo­wać syl­wetkę i usu­nąć nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, ale rów­nież prze­szcze­pić pozy­skane w ten spo­sób komórki tłusz­czowe w celu powięk­sze­nia takich obsza­rów jak piersi czy pośladki.


ZALETY METODY BODY JET

- tłuszcz to naj­bar­dziej natu­ralny i bez­pieczny mate­riał wypeł­nia­jący, który może posłu­żyć do powięk­sza­nia i mode­lo­wa­nia piersi, poślad­ków, wypeł­nia­nia twa­rzy, czy innych obsza­rów ciała.
- Body Jet to jedyna metoda, dzięki któ­rej otrzy­muje się tkanki najwyższej jakości o nie­znisz­czo­nej struk­tu­rze
- gwa­ran­cja utrzy­ma­nia się wypeł­nie­nia i najlepszego rezul­ta­tu kształ­to­wa­nia biu­stu
- zabieg przeszczepu tłuszczu (reim­plan­ta­cji) prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, pod­czas jednego zabiegu połą­czo­nego z odsy­sa­niem tkanki tłuszczowej
- zabieg wykonywany jest przez lekarza chirurga z dużym doświadczeniem

liposukcja, odsysanie tłuszczu, lipoplastyka, consensus, przeszczep tłuszczu
Przed zabiegiem

Przed wykonaniem zabiegu liposukcji i reimplantacji tkanki tłuszczowej wymagana jest konsultacja lekarska, a także przeprowadzenie podstawowych badań laboratoryjnych w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu.

W przypadku planowania kuracji odchudzających - należy odchudzanie przeprowadzić przed zabiegiem powiększania piersi.
Zabieg

Pierwszym etapem zabiegu lipoplastyki piersi jest liposukcja, czyli odessanie tłuszczu medodą liposukcji wodnej Body Jet.

Kolejny etap to przygotowanie pobranej tkanki tłuszczowej. Tłuszcz gromadzony jest w lipokolektorze - specjalnym separatorze tłuszczu, gdzie tłuszcz rozdziela się z roztworu Kleina. Dzięki obecności żywych komórek macierzystych, tkanka szybciej się regeneruje, a stan skóry jest lepszy.

Ostatni etap zabiegu to przeszczep przygotowanego tłuszczu. Tłuszcz wprowadzany jest pod skórę za pomocą bardzo cienkich kaniuli. Cały zabieg odbywa się w ciągu jednego dnia.
Po zabiegu

Przeżywalność tłuszczu przy zastosowaniu metody Body Jet wynosi nawet do 90 %. Jest to jedyna dostepna metoda dająca tak efektywne rezultaty.

Pierwsze efekty liposukcji i przeszczepu tłuszczu są widoczne bezpośrednio po zakończonym zabiegu. Po okresie ok 3 miesięcy - uzyskujemy finalny rezultat powiększenia piersi. Efekt jest stały przy utrzymaniu podobnej wagi ciała.

Powiększony tłuszcz nie może być kompresowany - czyli po zabiegu w miejscu przeszczepionego tłuszczu nie używa się odzieży kompresyjnej. Kompresujemy tylko te miejsca, z których był pobrany tłuszcz, czyli z miejsc poddanych liposukcji.
Przeciwwskazania

 • ciąża
 • cukrzyca

 • nadciśnienie

 • zaburzenia krzepnięcia krwi

 • choroby serca

 • niewydolność nerek, niewydolność wątroby

 • stany zapalne

 • nieuregulowane choroby tarczycy

 • nowotwory

Cena zabiegu
od 8500 zł
Zabiegi w serii zawierają korzystne rabaty.
Czas zabiegu w minutach
180-240

Znieczulenie
tak

Chłodzenie po zabiegu
nie

Zdolność do pracy
nie

Ilość zabiegów w serii
1